Số - ký hiệu: 40/KH-UBND Ngày ban hành: 01/03/2018
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND thành phố Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tư pháp Ngày đăng: 06/03/2018
Trích yếu: tổ chức Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La và đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: