Số - ký hiệu: 66/KH-UBND Ngày ban hành: 30/05/2018
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND thành phố Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 30/05/2018
Trích yếu: thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HĐND ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống và tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: