Số - ký hiệu: 02/NQ-HĐND Ngày ban hành: 05/07/2018
Thể loại văn bản: Nghị định Cơ quan ban hành: HĐND thành phố Tuyên Quang
Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng cơ bản Ngày đăng: 05/07/2018
Trích yếu: Thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX, khóa XXI về hỗ trợ cống rãnh thoát nước ở khu dân cư; hỗ trợ làm nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố, giai đoạn 2016-2020; hỗ trợ xây dựng đường bê tông ngõ thôn, xóm, tổ dân phố trên dịa bàn thành phố Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: