Số - ký hiệu: 101/KH-UBND Ngày ban hành: 17/07/2018
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND thành phố Tuyên Quang
Lĩnh vực: Y tế Ngày đăng: 20/07/2018
Trích yếu: Thực hiện kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh và kế hoạch số 65-KH/TU ngày 30/3/2018 của Ban Chấp Hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: