Số - ký hiệu: 1683/UBND-NV Ngày ban hành: 23/07/2018
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND thành phố Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 26/07/2018
Trích yếu: Thực hiện Thông báo số 48-TB/TW ngày 27/4/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: