Số - ký hiệu: 118/KH-UBND Ngày ban hành: 02/10/2018
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND thành phố Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 10/10/2018
Trích yếu: Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngàn tầm nhiệm vụ
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: