Số - ký hiệu: 02/CTr-HĐND Ngày ban hành: 28/12/2018
Thể loại văn bản: Chương trình Cơ quan ban hành: HĐND thành phố Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 23/01/2019
Trích yếu: giám sát năm 2019 của HĐND thành phố Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: