Số - ký hiệu: 2381 /UBND-KGVX Ngày ban hành: 31/07/2020
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực -- Ngày đăng: 01/08/2020
Trích yếu: V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: