Số - ký hiệu: 359/UBND-VX Ngày ban hành: 04/03/2020
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND thành phố Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 06/03/2020
Trích yếu: thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 4/02/2019 của TTCP về đẩy mạnh công tac phòng, chống bạo lực gia đình
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: