GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

Thành phố Tuyên Quang là một trong 7 đơn vị hành chính của tỉnh Tuyên Quang. Trong suốt tiến trình lịch sử, địa bàn thành phố luôn là thủ phủ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Tuyên Quang.

Thứ 4, 11/12/2019


CÁC BAN ĐẢNG THÀNH ỦY, VĂN PHÒNG THÀNH ỦY, TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ,...

Thứ 2, 9/12/2019


CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ

I. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang 1- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang được tổ chức gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường; ban công tác Mặt trận thôn, xóm, tổ dân phố....

Thứ 2, 9/12/2019Lãnh đạo HĐND Thành phố

Thứ 3, 29/11/2016
Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang