Nghiệm thu Đề tài Khoa học Xã hội và nhân văn: Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản địa chí Thành phố Tuyên Quang

Chiều ngày 23/1, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, Tiểu ban chuyên ngành đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện đề tài khoa học: Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản địa chí thành phố Tuyên Quang. Đề tài do Thành ủy Tuyên Quang thực hiện, đồng chí...

Thứ 4, 23/1/2019Lãnh đạo HĐND Thành phố

Thứ 3, 29/11/2016
Thành ủy Tuyên Quang

Chủ nhật, 14/6/2015Tổng số: 15 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang