Lấy dân làm gốc

Chi bộ thôn Sông Lô 6, xã An Tường (TP Tuyên Quang) nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Thực hiện lời dạy của Bác, bất cứ chủ trương hay công việc nào của thôn, chi bộ đều chỉ đạo đưa ra họp dân để bàn bạc, lấy ý kiến đóng góp trước khi triển khai.

Thứ 6, 18/5/2018


Đảng ủy phường Phan Thiết học tập, nghiên cứu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Trong 2 ngày 5 và 6/4, Đảng ủy phường Phan Thiết đã tổ chức 2 Hội nghị triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Tham dự có trên 800 cán bộ, đảng viên, công chức phường, Bí thư, tổ trưởng và ban...

Thứ 6, 6/4/2018


Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ Cách Mạng cho đời sau

Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một trong những nội dung quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh luôn gắn bó với việc đào tạo các thế hệ cách mạng. Trước khi đi xa, trong Di chúc Người viết : "Bồi dưỡng cho thế hệ...

Thứ 6, 30/3/2018


Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Là Chủ tịch nước, đứng đầu Nhà nước trong 24 năm, Hồ Chí Minh đã để lại trong lòng người dân Việt Nam một phong cách lãnh đạo mẫu mực, là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo. Phong cách lãnh đạo của Người đã tạo nên một khối đại đoàn kết, là cơ sở để dân tộc Việt Nam...

Thứ 3, 27/2/2018


Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh Khối Đại đoàn kết các dân tộc

Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, nhưng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân đông đảo. Đảng lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh tự giải phóng và xây dựng xã hội mới do mình làm chủ. Sự nghiệp ấy chỉ có thể được thực hiện bằng sức mạnh của cả dân tộc....

Thứ 3, 27/2/2018


Con người trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh

Nói tới tư tưởng nhân văn, chủ nghĩa nhân văn là nói tới quan niệm về con người và thái độ đối với con người. Vấn đề con người được Hồ Chí Minh đề cập xuyên suốt trong tư duy và hoạt động thực tiễn đa dạng, phong phú của Người

Thứ 3, 27/2/2018


Chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị 05 ở thành phố Tuyên Quang

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Tuyên Quang đã xác định và lựa chọn được những nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để đề ra các giải pháp triển...

Thứ 4, 31/5/2017


Tổng Bí thư Lê Duẩn - Điểm tựa quyết tâm đánh thắng Mỹ xâm lược

Ôn lại cống hiến lớn lao của Tổng Bí thư Lê Duẩn để suy ngẫm, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước. Lê Duẩn, một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà chiến lược cách mạng, thao lược quân sự với những phẩm chất và tài năng kiệt...

Thứ 6, 7/4/2017


Vận dụng tư tưởng đoàn kết của Bác trong di chúc với công tác xây dựng Tổ chức Đoàn vững mạnh

Trong Di chúc để lại, điều đầu tiên Bác căn dặn: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Di chúc thiêng liêng đó, toát...

Thứ 5, 29/12/2016


Người cách mạng mẫu mực trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên – những người cách mạng suốt đời phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Qua nghiên cứu tư tưởng, tác phong, đạo đức...

Thứ 5, 29/12/2016Tổng số: 19 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang