Nghệ thuật trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc, vừa là một nhà ngoại giao uyên bác của dân tộc Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần trực tiếp trả lời phỏng vấn của các phóng viên báo chí trong và...

Thứ 5, 20/6/2019


Tuổi trẻ thành phố Tuyên Quang: Thi đua học tập và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể

Cụ thể hóa nội dung chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi cơ sở Đoàn của thành phố Tuyên Quang đã có những cách làm cụ thể, sáng tạo để đẩy mạnh việc...

Thứ 7, 8/6/2019


Tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện quý giá mà Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Một trong những giá trị tư tưởng nổi bật trong Di chúc của Người là vấn đề xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Vấn đề này không chỉ có giá trị lý luận...

Thứ 4, 29/5/2019


Tìm chọn hiền tài

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 129 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có đôi điều suy ngẫm về công tác cán bộ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết của nguyên Chủ tịch...

Thứ 6, 17/5/2019


Tháng 5 trên quê hương cách mạng

“Vui sao một sáng tháng năm/Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ/Suối dài xanh mướt nương ngô/Bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn”. Trong những ngày tháng 5 lịch sử, những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ Sáng tháng năm lại gợi lên trong lòng mỗi người dân Tuyên...

Thứ 3, 14/5/2019


Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, là tấm gương mẫu mực về đạo đức, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Thứ 2, 13/5/2019


Thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong 5 Bảo vật quốc gia mà Người để lại cho dân tộc Việt Nam. Với giá trị tư tưởng và nhân văn sâu sắc, Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc, nhân dân và sự...

Thứ 4, 8/5/2019


Tuyên Quang - 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống cho nhân dân

Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Sinh thời, Người luôn tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống cho Nhân dân. Tình cảm của đồng bào ta dành cho Người cũng vô cùng thiêng liêng, được thể hiện ở sự tin...

Thứ 4, 24/4/2019


Xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt...

Thứ 3, 19/3/2019


Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp toàn diện vào phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng và nhấn mạnh vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh” và khẳng định: “Phải phát triển nông nghiệp một cách toàn diện”. Phát...

Thứ 3, 19/3/2019Tổng số: 35 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang