Thành quả 10 năm xây dựng nông thôn mới ở thành phố Tuyên Quang

Thành quả 10 năm xây dựng nông thôn mới ở thành phố Tuyên Quang

Thứ 3, 2/11/2021


Chuyên đề tổng kết bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Dù dịch bệnh COVID-19 rất phức tạp nhưng từ thành phố đến xã, phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đều nhanh chóng, đoàn kết và quyết tâm đồng lòng để ngày bầu cử an toàn và thành công. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%. Số đại biểu Quốc hội trúng cử 2 người; Đại...

Thứ 3, 15/6/2021


Chuyên đề: Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND thành phố Tuyên Quang chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, giải quyết kịp thời các vấn đề cử tri quan tâm, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát...

Thứ 5, 29/4/2021


Chuyên đề: Thành phố Tuyên Quang Học tập và làm theo Bác

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố đã xây dựng, nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến, thực hiện có hiệu quả các phong...

Thứ 4, 14/4/2021


Phóng sự chuyên đề

Thành phố Tuyên Quang thực hiện Chỉ thị 01 của BTV Thành ủy về tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Thứ 6, 11/12/2020


Chuyên đề: Thành phố Tuyên Quang với phong trào thi đua Dân vận khéo

Thành phố Tuyên Quang với phong trào thi đua Dân vận khéo

Thứ 7, 26/9/2020Điều chỉnh địa giời hành chính thành phố Tuyên Quang cơ hội để phát triển

Điều chỉnh địa giời hành chính thành phố Tuyên Quang cơ hội để phát triển

Thứ 2, 16/3/2020
Tổng số: 11 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang