Công khai, minh bạch thông tin quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 11-8-2017 tại Quyết định số 919. Ngay sau đó, UBND thành phố Tuyên Quang đã công bố công khai quy hoạch đến người dân.

Thứ 6, 17/11/2017


Phê duyệt giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Thứ 6, 6/10/2017Tổng số: 2 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang