Lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang, Trang Thông tin điện tử thành phố Tuyên Quang đăng tải tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX để xin ý kiến nhân dân thành phố. Thời gian lấy ý kiến góp...

Thứ 3, 19/5/2020


Thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội: Phát huy tinh thần dân chủ trực tiếp trong Đảng

Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội tại những nơi cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao, nhân sự dự kiến giới thiệu là người tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ...

Thứ 3, 28/4/2020


Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của...

Thứ 2, 27/4/2020


Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng ở các xã mới sáp nhập

Khắc phục những khó khăn ban đầu khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, trong những ngày này, cùng với nhiệm vụ chống dịch, bệnh Covid-19 các xã, phường mới sáp nhập trên địa bàn tỉnh vẫn song hành chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm...

Thứ 6, 3/4/2020Tổng số: 4 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang