Album: Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020