CẤP THÀNH PHỐ
Nhập cụm từ tìm kiếm:


  1. Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
  2. Thủ tục Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường
  3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới)
  4. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
  5. Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND cấp huyện
  6. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.
  7. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài vn
  8. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
  9. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 của UBND cấp huyện
  10. Trình tự thủ tục giải quyết tố cáo của UBND cấp huyện

Tổng số: 151 | Trang: 1 trên tổng số 16 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG