Tổng số gửi đi: 994 | Tổng số nhận về: 2,912 .Tính đến ngày 7/19/2019
STT Tên đơn vị Gửi đi Đã nhận Tổng số
1Văn phòng HĐND, UBND TP9942,9123,906
2Phòng Nội Vụ000
3Phòng Văn hoá Thông tin000
4Phòng LĐ, Thương binh và XH000
5Thanh tra thành phố000
6Phòng Giáo dục và Đào tạo000
7Phòng Tài nguyên Môi trường000
8Phòng Tư pháp000
9Phòng Quản lý đô thị000
10Phòng Y tế000
11Phòng Tài chính - Kế hoạch000
12Xã Đội Cấn000
13Phường Nông Tiến000
14Phường Phan Thiết000
15Phường Tân Quang000
16Phường Minh Xuân000
17Phường Ỷ La000
18Xã Tràng Đà000
19Phường Tân Hà000
20Xã Lưỡng Vượng000
21Xã An Tường000
22Xã Thái Long000
23Xã An Khang000
24Phường Hưng Thành000